No comments
2017-10-11
Share:

Korábban már mi is foglalkoztunk a gamifikációval, amely pár éve robbant be a köztudatba. A játékos elemek fokozatos térnyerése egyrészt annak köszönhető, hogy most már a legtöbb szakterületre átfogóbb folyamatszemléletre van szükségünk, mint korábban; másrészt a motivációs rendszerek is átalakulóban vannak (motiváció 3.0), hála a mindig intenzív és permanens virtuális környezetünknek. Ez a kettő jelentős szerepet játszik abban, hogy ma a játékosítás fókuszba került.

Welcome on board, ser!

Ma már az új munkavállaló első napja sem (csak) mindenhol az induction anyag kézhez kapásából és olvasgatásából áll. Sokan ilyenkor már egy játékosított program részei, amelyben különböző szintek teljesítéseként sajátítják el a munkájukhoz szükséges készségeket, ismeretanyagot.

A gamifikációs onboarding folyamatoknak is sok válfaja alakult ki az évek során. Van, ahol teljes egészében virtuális térben zajlik, és van, ahol az offline-online megoldások fele-fele arányban vannak jelen. Akármelyiket is választjuk, egy biztos: a kidolgozott orientációs folyamat jelentősen erősítheti a munkavállalói elköteleződést.

Utóbbiba tartozik például a Cisco is, ahol az orientációt valós csapatmunkával, valamint interaktív eszközökön (érintőképernyők, vetített anyagok) megszerzett ismeretanyaggal oldják meg. Így az egyéves program végére a résztvevők nem csak hogy jobban megismerik egymást és egymás szakterületeit, de nagyon sok pozitív emlékkel gazdagodnak.

Teljesen virtuális közegben zajló onboarding folyamatokra is bőven van már példa, így például meg kell említenem a hazai színtér egyik kiváló fejlesztését, a Generali Biztosító onboarding programját, amely teljesen virtuális közegben zajlik. Itt szintekre vannak lebontva a készséganyagok, amelyeket teljesítve szerezhetünk beváltható pontokat:

Az edutainment (játszva tanulni; az angol ’education és entertainment’ szavak összeolvadásából) megoldásnak köszönhetően a belépők digitális környezetben, játékos formában tanulhatnak a vállalatról. A 100 napos programnak köszönhetően a munkavállaló minden, a munkájához szükséges információt megkap, és azt felelősségi körének megfelelően alkalmazni is tudja.

A gamifikáció – mint látjuk – lassan megkerülhetetlen eszköze lesz a fiatalabb (Y, Z-generációs) munkavállalók megnyerésére, így nem árt ezt a fajta szemléletet a vállalati kultúra részévé tenni. Gabe Zichermann (gamifikációs szakértő, Gamification Co. CEO) szavaival élve:

“A dolgozók és a vásárlók ragaszkodása nélkül a legjobban lefektetett stratégia és taktika is kudarcra van ítélve.”

Így hát játékra fel!

Diószegi Judit

Ezek is érdekelhetnek

by