No comments
2017-05-11
Share:

Ahogy az Y-generáció egyre nagyobb mértékben képviselteti magát a munkaerőpiacon, úgy válnak egyre fontosabb elvárásokká azok az igények, amelyeket hagyományosan ehhez a korcsoporthoz társítunk. Ezt támasztja alá a Danubius Hotels Group támogatásával elvégzett saját kutatásunk, amelynek keretében több mint 400, a turizmus-vendéglátásban tevékenykedő dolgozót, illetve tanulót kérdeztünk meg arról, mely ösztönzők és juttatások számukra a legfontosabbak mindenkori munkahelyükön.

A korábbi években, évtizedekben hagyományosan az anyagi juttatások és egyéb ösztönzők vezették a munkavállalók számára fontos munkahelyi előnyök toplistáját, ezek mellett azonban egyre fontosabbá váltak a munkavállalói elvárások között a képzések, tréningek.

A szakmai és nyelvi képzések az élen

Legfrissebb kutatásunk eredményei szerint a szakmai továbbképzések a legfontosabbak a munkahelyi ösztönzők közül a turizmus-vendéglátásban tanuló középiskolások és felsőoktatási hallgatók, valamint a szektorban dolgozó munkatársak körében. A dolgozók a képzések után az év végi jutalmat, azaz a tárgyév kimagasló teljesítménye után adható ösztönző juttatást, valamint az utazási költségtérítést jelölték meg a fontossági sorrend tetején.

Jelzésértékű azonban, hogy a diákok, vagyis az Y- és Z-generáció körében az anyagi természetű ösztönzőket megelőzik a céges nyelvtanulás lehetőségek is. Ahogy tehát ezek a korosztályok jelenléte folyamatosan erősödik a munkaerőpiacon, a munkáltatóknak is alkalmazkodniuk kell az ő elvárásaikhoz. A fiataloknak ugyanis sokkal fontosabbak már a szakmai kihívások és fejlődési lehetőségek, amikor arról döntenek, hol vállaljanak munkát.

A megbecsülés a legfontosabb

A kutatás során nem csak az anyagi juttatások és egyéb ösztönzők fontosságát vizsgáltuk, hanem az általános munkahelyi előnyöket is. Ahogy a második ábrán is látható, a válaszadó dolgozók és tanulók legfontosabb elvárása egyaránt az, hogy a fizetésük összhangban legyen a munkájuk értékével, ami a megbecsültség érzésével lehet összefüggésben. A szektorban jellemző elvándorlás és az utánpótlás korlátjai miatt egyre jelentősebb a munkaerőhiány, ami még inkább kiemeli a képzett munkatársak fontosságát.

A már dolgozók a második legfontosabb elvárásként azt jelölték meg, hogy a részlegükön a munkaterhelésnek megfelelő számú munkatárs dolgozzon. Ez nem jelent mást, mint hogy a munkatársak fontosnak tartják, hogy ne legyenek túlterhelve a szektorban egyébként egyre erőteljesebb munkaerőhiány miatt. Harmadikként a munkarészlegek közti hatékony és eredményes kommunikációt tüntették fel, látszik tehát, hogy foglalkoztatja őket a munkahelyi együttműködés sikeressége.

A tanulók ezzel szemben második és harmadik helyen az átlátható és méltányos jutalmazási rendszert, valamint a munkahely biztonságát és kiszámíthatóságát emelték ki. Ahogy tehát a grafikonon is látható, őket még kevésbé érdeklik az operatív működéssel kapcsolatos tényezők, inkább a saját szempontjukból jelentős faktorokra fókuszálnak.

Mit mutatnak a számok?

Mivel a képzett munkaerő iránti igény nem csak a turizmusban jellemző, hanem gyakorlatilag minden ágazatot érint, minden vállalatnak fontos szem előtt tartania a munkavállalók igényeiben bekövetkező változásokat. Csak úgy lehet ugyanis versenyképes bármely cég a munkaerőpiacon a legértékesebb munkatársakért folytatott versenyben, ha minél inkább meg tud felelni ezeknek az igényeknek.

Ezek is érdekelhetnek

by